Deutsch English Czech
VIENNA
Habsburgergasse 3/20
A-1010 Wien


PRAGUE

Týn 1049/3
CZ-110 00 Praha


KONTAKT

T +43 (0) 1 235 14 14 - 0
F +43 (0) 1 235 14 14 - 14
E
office@cernochova.at
Imprint
STAVEBNÍ PRÁVO
Smlouvy o dílo, rozhodčí a soudní řízení, claim management, veřejné zakázky, stavební řízení, FIDIC

PRÁVO NEMOVITOSTNÍ
Transakce s nemovitostmi, due diligence, poradenství pro developery, prodej či koupě nemovitosti nebo společnosti, příprava projektů, nájemní smlouvy, soudní řízení

OBCHODNÍ PRÁVO,
Zakládání všech typů obchodních společností, transakce, příprava a účast při jednání valné hromady, změny v již existujících obchodních společnostech

CIVILNÍ PRÁVO A SPORY
Národní a mezinárodní civilní právo, soudní řízení, národní a mezinárodní rozhodčí řízení